Devítiletý vibrační cyklus jedenáctky - 11

Devítiletá vibrace jedenáctky je jednou z nejlaskavějších, nejintuitivnějších a nejduchovnějších vibrací. U prvních dvou trojúhelníků se jedenáctka sčítá ve dvojku, vibrace jedenáctky se tedy může vyskytnout jen v posledních dvou devítiletých cyklech. Dochází k tomu ve věku mezi 45 a 53 lety, pokud jde o třetí vibrační cyklus, nebo mezi 54 a 62, pokud jde o vibrační cyklus čtvrtý a poslední (který pak ovlivňuje danou osobu až do konce jejího života ve fyzické rovině).

Mnozí lidé se v průběhu vibrace jedenáctky začnou zajímat o oblast duchovna nebo se snaží více porozumět náboženství, v němž byli vychováváni, a více v ně věřit. Jiní se začnou zajímat o filozofii psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly, či o umění rukodělné práce nebo o hudbu. Znám dvaašedesátiletého muže, který začal, když vstoupil do devítiletého vibračního cyklu jedenáct, řádně studovat na univerzitě archeologii, a když pak vstoupil do období roční vibrace čísla dvě, podruhé se oženil. Vztahy všeho druhu znamenají pro lidi v tomto cyklu daleko víc než jindy. Stanou se vnímavějšími k potřebám svých blízkých a více si váží toho, co mají.
Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)
Upozornění: Každý devítiletý vibrační cyklus začíná vždy ORV 9.Osobní roční virbace 9

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 9

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla devět i vnést do vašeho života zvrat a novou odpovědnost. Možná bude nechat stranou určité aspekty vašeho života, či dokonce vaší vlastní osobnosti, abyste měli prostor pro další růst a mohli dosáhnout nezávislosti. To není nic snadného, pokud vám schází víra. Je možné, že vám vím v sebe vrátí v tomto období nějaký duchovní zážitek. Stane se impulsem ke studiu či bádání, které vám přinese velké uspokojení.
Více o samotné ORV 9

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 1

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní vibrací čísla jedna: vaše zkušenosti z minulého roku vám ukáží směr, kterým se budete během roku ubírat, a objeví se před vámi řada možností právě tehdy, když je budete nejvíc potřebovat. Měli byste dojít ve svém životě k některým rozhodnutím, protože vás v něm brzy čeká více změn, než sami tušíte. Ke konci téhle kombinace se budete moci ohlédnout nazpět s vědomím, že zkušenosti tohoto roku vás přetvořily v mnohem silnější osobnost.
Více o samotné ORV 1

Osobní roční virbace 2

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 2

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct poskytuje ideální možnosti pro rozvoj potenciálu vaší intuice. Třeba se rozhodnete využívat svých léčitelských schopností ve prospěch druhých. Lidé, kteří budou v tomto roce do vašeho života vtaženi, přispějí a napomohou vašemu rozvoji v nejrozmanitějších směrech. S těmi, s nimiž budete cítit opravdovou duševní spřízněnost, uzavřete přátelství, která potrvají až do konce života.
Více o samotné ORV 2

Osobní roční virbace 11

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 11

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct poskytuje ideální možnosti pro rozvoj potenciálu vaší intuice. Třeba se rozhodnete využívat svých léčitelských schopností ve prospěch druhých. Lidé, kteří budou v tomto roce do vašeho života vtaženi, přispějí a napomohou vašemu rozvoji v nejrozmanitějších směrech. S těmi, s nimiž budete cítit opravdovou duševní spřízněnost, uzavřete přátelství, která potrvají až do konce života.
Více o samotné ORV 11

Osobní roční virbace 3

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 3

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla tři vytváří ideální kombinaci pro studium a tvořivé záliby. Tato kombinace vás přivede k zamyšlení nad problémy a nezdary vašeho života. Budete se umět daleko snáze vyrovnat se vším, co vás potká, protože budete schopni proniknout až k podstatě věci, a to bude mít na vaši duši nesmírně uklidňující účinky. Díky tomuto přístupu se také budete umět povznést nad své současné nedostatky a snáze se sami se sebou vyrovnat.
Více o samotné ORV 3

Osobní roční virbace 4

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 4

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla čtyři. V průběhu této kombinace se začnete sami sebe ptát, zdaje to osobní roční vibrace čtyřky, která vám vytváří v životě tolik překážek, nebo zda si je nevytváříte svou vlastní hloupostí vy sami. Myslím, že si tu otázku budete klást oprávněně: osobní roční vibrace čtyřky totiž zdůrazňuje naše slabosti, které tak vyvstávají zřetelněji, a to nám brání povznést se nad sebe samé (pokud se nedokážeme se svými nedostatky vyrovnat a udělat něco pro jejich odstranění). Smiřte se s tím, že v tomto roce nebudete postupovat kupředu tak rychle, jak byste rádi, chopte se každé minuty času, který je vám dán, a nesnažte se prodírat kupředu místy určenými k tomu, abyste usedli a na chvilku se zamysleli.
Více o samotné ORV 4

Osobní roční virbace 5

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 5

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční Vibrací čísla pět: sami se podivíte, nakolik vzroste hladina vaší energie, sotva tato kombinace nabude na síle, jaký nepokoj a touha podívat se do vzdálených končin světa, které jste nikdy neměli možnost navštívit, se vás náhle zmocní. Řiďte se v tomto období bez obav svým vnitřním hlasem, protože v sobě máte neuvěřitelnou intuici. Vlastně by mě ani nijak nepřekvapilo, kdybyste dokázali uzdravit nevyléčitelně nemocné či komunikovat se zvířaty nebo ptáky - to myslím naprosto vážně!
Více o samotné ORV 5

Osobní roční virbace 6

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 6

Devítiletá vibrace jedenáctky s roční vibrací čísla šest: kombinace těchto dvou čísel vytváří podivuhodné vibrace. Lidé k vám budou v tomto roce přitahováni a budete mít úplnou pravdu, pokud vás napadne, že celé vaše vibrační pole se jaksi změnilo. Čím to je? Jsou zkrátka ve vašem životě údobí, kdy vám, jste-li svobodní, může přinést mnoho dobrého milostný vztah, jindy je zase pro vás důležité trávit čas s rodinou a s dětmi. Život v blízkosti milovaného partnera, s vlastní rodinou a dětmi, vám dá řadu důležitých ponaučení a právě tohle 3 kombinace, která tyto vztahy i s ponaučeními, jež z nich plynou, povzbuzuje. Podobně zas jiné vibrace připravují ponaučení, pokud jde o finance, obchod, úspěch, samotu a tak dál. Vaše vibrace se tedy v této době mění tak, aby se k vám lidé cítili přitahováni a vstupovali z vlastní vůle do vašeho života, protože lekce, kterým se potřebují naučit, korespondují s vašimi.
Více o samotné ORV 6

Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 7

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla sedm může vytvořit obtížný rok, protože sedmička s sebou přináší změnu, kdekoli se objeví, a je v lidské povaze pokaždé si myslet, že na tyto změny nejsme dost připraveni. Všeobecně se dá říct, že pokud váš stávajíc: vztah přetrvá vaši osobní roční vibraci čísla sedm, pak vás s vaším partnerem pojí pouto pevnější a osudovější, pouto, které přečká všechny zkoušky, jimž budou vaše láska a vaše porozumění vystaveny. Zkoušce není samozřejmě podrobován jen váš milostný vztah. Každá oblast života, kterou je třeba posílit, na sebe časem soustředí vaši pozornost a bude záležet na vás, zda přistoupíte k odpovídajícím změnám nebo ne. Všechny změny slouží k tomu, aby přinesly zlepšení, ale občas je těžké pochopit, proč k těm či oněm v životě dochází, leckdy dokonce ani nechápeme, proč by tu vůbec mělo být co zlepšovat.
Více o samotné ORV 7

Osobní roční virbace 8

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 8

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla osm přináší do vašeho života jako odměnu za velkou dávku úsilí a námahy rovnováhu a úspěch. Karmická vibrace čísla osm říká nahlas a jasně vždycky je "něco za něco". Za všechny dary, jichž se nám dostane, musíme platit - láskou, slitováním, upřímností, pochopením, nesobeckým rozdáváním vlastního času lidem, kteří to potřebují, a poctivým úsilím. Mrzí mě, že vás zklamu, pokud jste si náhodou mysleli, že je to jinak. A naopak, pokud vám život nedal něco, co jste si z celého srdce přáli, nikdy není pozdě na to změnit životní způsob?
Více o samotné ORV 8

Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)

Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v RybyRybách
ukázat kalendář »