Hlavní strana > Numerologie > Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů
karmické trojúhelníky

Karmické trojúhelníky
devítiletých vibračních cyklů

Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý trojúhelník je pod vlivem čísla, utvářejícího devítiletou vibraci, jež zůstává neměnná po celých devět let cyklu, během něhož člověk prochází jednotlivými osobními ročními vibracemi od jedné do devíti.
Základní devítiletá vibrace udává tón každému z devítiletých cyklů a vrchol každého trojúhelníku představuje vyvrcholení či nejvyšší stupeň určitého devítiletého cyklu a počátek dalšího. Z toho důvodu splývá každý vrchol trojúhelníku spíše s osobní roční vibrací devět než jedna. Na počátku každého cyklu už člověk nastřádal dostatek zkušeností k tomu, aby jej mohl započít ve vyšší rovině existence.

Snadný návod na sestavení trojúhelníků »

Závěrečné slovo o trojúhelnících »
Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Devítileté vibrační cykly
Devítiletá vibrace 1
Devítiletá vibrace - 1
Devítiletá vibrace jedničky s sebou nese nezávislost, originalitu, nové začátky a nové příležitosti, ale může člověku někdy přinášet i pocity nesmírné osamělosti, zvlášť pokud mu dělá potíže trávit určitý čas o samotě. Lidé s číslem dne jedna a devět (tedy ti, kteří se narodili 1., 10., 19. a 28. nebo 9., 18. a 27.) jsou zpravidla rádi, když mohou být určitý čas sami, ale ostatní s tím mohou mít problémy a během tohoto cyklu se musí naučit nezávislosti a asertivitě. Účelem tohoto devítiletého cyklu je rozvoj vlastní osobnosti.

Devítiletá vibrace 2
Devítiletá vibrace - 2
Devítiletá vibrace dvojky nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích. V průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s někým, kdo od základů změní váš život, protože partnerské vztahy jsou nejdůležitější součástí této vibrace. Stresové situace mohou v průběhu tohoto cyklu ovlivňovat vaše zdraví, a měli byste proto věnovat zvláštní po­zornost své stravě, cvičení a odpočinku.

Devítiletá vibrace 3
Devítiletá vibrace - 3
Devítiletá vibrace trojky je období mentálně a tvořivé vysoce aktivní. Je to devítiletý cyklus komunikace, společenské interakce a studia, ale především je to cyklus konfrontace. V životě většiny z nás existují situace, které zasouváme do nejzazšího koutečku mysli a jejich řešení odkládáme na neurčito. Ovšem právě devítiletá vibrace trojky má možnosti a prostředky, jak tyto skryté problémy vynést na světlo a donutit nás, abychom se s nimi konečně vypořádali. Tím se osvobodíme od emocionální energie, jež nás ovlivňovala a bránila nám ve vývoji v předchozích cyklech. Lidé, kteří mají devítiletou vibraci trojky jako čtvrtou a poslední, si zachovají duševní čilost po celý zbytek života.

Devítiletá vibrace 4
Devítiletá vibrace - 4
Devítiletá vibrace čtyřky má svůj rub i líc, protože před vás může stavět omezení a překážky, s nimiž jste vůbec nepočítali, a z toho plynoucí frustrace může ovlivnit vaše zdraví, ale může to být také období pilné a poctivé práce, během něhož dosáhnete největších úspěchů ve svém životě. Může vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo také ztráta finanční. Všechno, co se vám přihodí, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti a prověrkou vaší síly a odolnosti.

Devítiletá vibrace 5
Devítiletá vibrace - 5
Devítiletá vibrace pětky vyvolává v lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto devítiletého cykluje to, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili cestu, kterou se chtějí ubírat dál; ovšem zda na této cestě uspějí, či ne, to zůstává také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé existence.

Devítiletá vibrace 6
Devítiletá vibrace - 6
Devítiletá vibrace šestky je úzce propojena s životy členů vaší rodiny a vašich přátel, a než tento cyklus skončí, budete podporovat celou řadu potřebných lidí. Budete si také občas říkat, jestli vám vůbec zbude čas na vlastní záměry, protože pokaždé, když budete právě uprostřed důležité práce, nebo se budete konečně blížit k závěru svého snažení, vždycky se jako naschvál zčistajasna vynoří nějaká dramatická situace. Vaše trpělivost, víra a dokonce i vaše láska budou v tomto cyklu procházet ustavičnými zkouškami a často se budete sami sebe ptát, jestli má takový život vůbec smysl.

Devítiletá vibrace 7
Devítiletá vibrace - 7
Devítiletá vibrace sedmičky: nejdůležitější, co si musíte o vibraci sedmičky zapamatovat, je to, že kdekoli se objeví, vyvolává změny, které vás mohou občas hluboce citově zasáhnout; jejich cílem je přivést vaši pozornost k duchovním záležitostem. Další, co byste měli mít napaměti, je, že tyto změny nejsou vždy k horšímu. Často jde o důležité změny, které vám mohou být clo budoucna velmi prospěšné, hned v první chvíli to však obyčejně nedokážete rozpoznat. V tomto cyklu budete často cítit znepokojení kvůli někomu z členů rodiny nebo z kruhu přátel, který vám už v minulosti působil starosti. V průběhu celého období pamatujte na zákon příčiny a následku a nešetřete pomocí a pochopením tam, kde cítíte, že je toho zapotřebí.

Devítiletá vibrace 8
Devítiletá vibrace - 8
Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. Osmička je číslem rovnováhy a karmy. Ať už se objeví jako číslo dne, životní číslo, osobní roční vibrace nebo devítiletý vibrační cyklus, bude vždycky usměrňovat vaše ambice clo oblastí, v nichž potřebujeme nejvíce životní rovnováhy. Naše pohnutky, způsob, jakým dosáhneme úspěchu a dokážeme se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat náš pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho jsme po mnohaletém úsilí dosáhli, udržíme, nebo zda se dostaneme do potíží a bude nám hrozit, že všechno znovu ztratíme. Věřím, že je pro lidi důležité, aby se upřímně zamysleli nad svými pohnutkami, protože vibrace osmičky není síla, se kterou by bylo radno si zahrávat.

Devítiletá vibrace 9
Devítiletá vibrace - 9
Devítiletá vibrace devítky učí soběstačnosti, síle, houževnatostí, odpovědnosti a moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon dávat lidem více analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v minulosti. Devítka také představuje poustevníka z taroků. Ten je schopen přijímat moudrost a inspiraci shora, osvětlovat a objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke smysluplnější existenci. Pokud je tato devítiletá vibrace vaší poslední, rozhodnete se převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou účast i své pochopení.

Devítiletá vibrace 11
Devítiletá vibrace - 11
Devítiletá vibrace jedenáctky je jednou z nejlaskavějších, nejintuitivnějších a nejduchovnějších vibrací. Mnozí lidé se v průběhu vibrace jedenáctky začnou zajímat o oblast duchovna nebo se snaží více porozumět náboženství, v němž byli vychováváni, a více v ně věřit. Jiní se začnou zajímat o filozofii psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly, či o umění rukodělné práce nebo o hudbu. Znám dvaašedesátiletého muže, který začal, když vstoupil do devítiletého vibračního cyklu jedenáct, řádně studovat na univerzitě archeologii, a když pak vstoupil do období roční vibrace čísla dvě, podruhé se oženil. Vztahy všeho druhu znamenají pro lidi v tomto cyklu daleko víc než jindy. Stanou se vnímavějšími k potřebám svých blízkých a více si váží toho, co mají.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Váhy Vahách
ukázat kalendář »