Devítiletý vibrační cyklus dvojky - 2

Devítiletá vibrace dvojky nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích. V průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s někým, kdo od základů změní váš život, protože partnerské vztahy jsou nejdůležitější součástí této vibrace. Stresové situace mohou v průběhu tohoto cyklu ovlivňovat vaše zdraví, a měli byste proto věnovat zvláštní po­zornost své stravě, cvičení a odpočinku.
Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)
Upozornění: Každý devítiletý vibrační cyklus začíná vždy ORV 9.Osobní roční virbace 9

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 9

Devítiletá vibrace dvojky začíná osobní roční vibrací čísla devět. Pokud jste zvyklí, že musí být vždycky po vašem, pokud jste sobečtí s bezohledností k citům jiných, může tato kombinace nepříznivě ovlivnit vaše vztahy k okolí. Tyto potíže budou trvat, dokud se nenaučíte větší citlivosti a ohledům. Na druhé straně to může být i rok, kdy na sebe ochotně převezmete větší díl odpovědnosti, začnete brát svůj vztah závazněji nebo se rozhodnete pořídit si děti.
Více o samotné ORV 9

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 1

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla jedna: vztahy k druhým budou v centru pozornosti po celý tento devítiletý cyklus, ale osobní roční vibrace čísla jedna vám nesporně dává možnost se ve vztahu prosadit a získat trochu více nezávislosti. Naskytne se řada příležitostí začít znovu a můžete také uzavřít obchodní partnerství.
Více o samotné ORV 1

Osobní roční virbace 2

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 2

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct: pokud se v tomto roce vyskytnou zdravotní problémy, neškodilo by podívat se blíž na stresové faktory ve vašem životě a pokusit se co nejvíc uvolnit napětí. V tomto roce pro vás bude velmi důležité mít klid. Je také možné, že v něm uzavřete trvalé přátelství, které vás hluboce ovlivní. Dokonce se možná rozhodnete nějak přispět k světovému min; a k ochraně životního prostředí. Při jakémkoli rozhodování dejte na svůj vnitřní hlas. Osobní roční vibrace čísla jedenáct ještě zvýší vaši citlivost a vnímavost.
Více o samotné ORV 2

Osobní roční virbace 11

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 11

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct: pokud se v tomto roce vyskytnou zdravotní problémy, neškodilo by podívat se blíž na stresové faktory ve vašem životě a pokusit se co nejvíc uvolnit napětí. V tomto roce pro vás bude velmi důležité mít klid. Je také možné, že v něm uzavřete trvalé přátelství, které vás hluboce ovlivní. Dokonce se možná rozhodnete nějak přispět k světovému min; a k ochraně životního prostředí. Při jakémkoli rozhodování dejte na svůj vnitřní hlas. Osobní roční vibrace čísla jedenáct ještě zvýší vaši citlivost a vnímavost.
Více o samotné ORV 11

Osobní roční virbace 3

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 3

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla tři je čas k navazování obchodních partnerství a seznamování se s lidmi. Neztrá­cejte ze zřetele dobu, kdy jednotlivé cykly končí, jinak zůstanete ve vzduchu s nedokončenými střípky dobrých úmyslů a rozptýlenou energií. Všeobecně se dá říct, že jde o velmi činorodý rok, v němž ji pozornost soustředěna na komunikaci. Může se vám stát, že budete m roztrhání, a často se v této době objevuje snaha stihnout víc, než je možné, dávejte tedy pozor, abyste v tomhle směru něco nepřehnali. Je to rok, který se výborně hodí k tomu, abyste si našli nějakou tvořivou zálibu.
Více o samotné ORV 3

Osobní roční virbace 4

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 4

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla čtyři může přinášet problémy v partnerských vztazích a mohou se objevit i nejrůznější finanční starosti. Vaše materiální zajištění může být v tomto roce ohroženo a stres může ovlivnit vaše zdraví. Je důležité, abyste znovu zvážili svůj žebříček hodnot a udělali si určitou vnitřní inventura. Vlastní nejistota vás možná v mnohém svazuje. Když se uvolníte I dopřejete prostor i ostatním, mnohé z překážek náhle zmizí, protože jste si je vlastně vytvořili sami. Naslouchejte druhým spíš srdcem než hlavou.
Více o samotné ORV 4

Osobní roční virbace 5

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 5

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla pět znamená obrat ve vašich citech. Znenadání zjistíte, že řada věcí, se kterými jste se v předchozím roce potýkali, náhle ztratila důležitost. Pocítit: značnou úlevu a začnete se rozhlížet po nových vzrušujících možnostech jak vyzkoušet svá nová křídla. Otevírejte se inspiraci, protože v tomhle roce budete mimořádně vnímaví. Tato doba se obzvlášť hodí k tomu, abyste cestovali, začali se učit něčemu novému, což vám v budoucnu přinese užitek, a vyzkoušeli si nejrůznější nápady, ale vaše trpělivost bude vystavena zkouškám a ze začátku vám bude dělat potíže se nové situaci přizpůsobit.
Více o samotné ORV 5

Osobní roční virbace 6

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 6

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla šest: jen má­lokterá kombinace přináší tak ideální předpoklady pro milostný vztah. Pokud se v tomto roce oženíte, bude to docela určitě z lásky a z hlubokého souznění duší, k jakému nedochází příliš často. Obě vibrace se ideálně doplňují, takže se budete druhým rádi přizpůsobovat a vychá­zet jim vstříc. I v tom se skrývá ponaučení, protože pokud se k druhým chováte vlídně a tolerantně, jistě brzy postřehnete, jak ochotní a vstřícní budou oni vůči vám. V tomto roce se možná také pustíte do nějaké činnosti ve prospěch širšího společenství.
Více o samotné ORV 6

Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 7

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla sedm přináší změny, které vás mohou citově zasáhnout. Možná si konečně přiznáte, že váš milostný vztah není tak skvělý, jak jste se pokoušeli sami sobě namlouvat. Pak si uvědomíte, že před sebou máte tři možnosti. Buď si se svým partnerem otevřeně a rozhodně promluvíte o své nespokoje­nosti a budete se usilovně snažit situaci zlepšit. Nebo si přiznáte, že jste už v minulosti v úsilí o podobné zlepšení selhali, a setrváte (ať už z jakýchkoli důvodů) ve vztahu po celý zbytek života. Anebo se od svého partnera zcela odpoutáte a začnete úplně znovu. Může také nastat situace, že vás někdo požádá, abyste se postarali o nemocného příbuzné­ho či přítele, případně o někoho, komu se přihodila nějaká nehoda.
Více o samotné ORV 7

Osobní roční virbace 8

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 8

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla osm uvedou vaše city do rovnováhy a celou situaci ustálí. Osmička je číslo příčiny a následku, dávání a braní, je proto velmi důležité si v tomto roce všechno dopodrobna promyslet. Každý váš čin může tvořit i bořit. Nerozhodujte se k ničemu, co by nebylo v souladu s vaším nejlepším vědomím a svědomím, a snažte se žít podle zákonů přírody, jinak zjistíte, že si spravedlnost zjedná průchod, až to budete nejméně čekat.
Více o samotné ORV 8

Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)

Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v KozorohKozorohu
ukázat kalendář »