Devítiletý vibrační cyklus čtyřky - 4

Devítiletá vibrace čtyřky má svůj rub i líc, protože před vás může stavět omezení a překážky, s nimiž jste vůbec nepočítali, a z toho plynoucí frustrace může ovlivnit vaše zdraví, ale může to být také období pilné a poctivé práce, během něhož dosáhnete největších úspěchů ve svém životě. Může vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo také ztráta finanční. Všechno, co se vám přihodí, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti a prověrkou vaší síly a odolnosti.
Ponaučení, k nimž se v průběhu tohoto devítiletého cyklu dopracujete, závisí na vaší karmické cestě a na tom, jaký přínos jste až doposud pro život v obecné rovině znamenali. Pokud jste vždy jednali v souladu s přírodními záko­nitostmi existence s vlastní integritou, nemusíte se v průběhu tohoto cyklu ničeho obávat. Pokud v jeho průběhu dospějete k určitým rozhodnutím a vezmete na sebe závazky, dbejte na to, abyste v sobě neměli ani stín pochyb. Pokud se rozhodnete nesprávně, může vám trvat po celý zbytek devítiletého cyklu, než se ze vzniklé situace vyprostíte. Pokud devítiletá vibrace čtyřky přichází jako čtvrtá a poslední, je pravděpodobné, že budete po celý zbytek života materiálně zajištěni.
Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)
Upozornění: Každý devítiletý vibrační cyklus začíná vždy ORV 9.Osobní roční virbace 9

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 9

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla devět je jednou z nejobtížnějších kombinací, protože vás v jistém smyslu očišťuje z zbavuje vás všeho, co k svému pokroku již nepotřebujete. Osobní roční vibrace čísla devět vás přiměje k tomu, abyste znovu uspořádali svůj žebříček hodnot a převzali odpovědnost za sebe i za druhé. Nemáte na vybranou, a pokud jste až doposud uhýbali před rozhodnutími a volbou životní cesty, napříště už vám to neprojde. Rozhodovat se znamená ujasnit si, co je pro vás v životě nejdůležitější, ať už vás ovlivňuje kterákoli devítiletá nebo osobní roční vibrace. Ovšem právě v průběhu této kombinace nejspíš pocítíte potřebu o této zásadě přemýšlet. Do popředí vystoupí potřeba jistoty a naskytne se řada příležitostí, jak dosáhnout jistoty materiální i citové, pokud se vám ovšem podaří nalézt tu pravou rovnováhu mezi světem materiálním a duchovním. Jestliže vám schází emocionální síla, tento cyklus vám ji dodá. Zenbudhistická filozofie říká: „Když chtějí nebesa člověku svěřit velký úkol, vyzkouší napřed jeho mysl utrpením a jeho šlachy a kosti dřinou. Uvrhnou ho do bídy a zhatí všechny jeho záměry. Pak je připraven.
Více o samotné ORV 9

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 1

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla jedna přináší možnost, aby se prach zvířený předchozím rozruchem znovu usadil. Vibrace jedničky vždycky znamená nové začátky a možnosti, spolu s pocitem síly a nezávislosti. Nejspíš jste právě před svými narozeninami dospěli k rozhodnutí, že se už víckrát nikým a ničím nenecháte tak rozčílit nebo znovu natolik zdeptat, a víte, co vám povím? Skutečně nenecháte. Chopte se všech příležitostí, které vám tento rok přinese, a ničeho se nebojte, protože pokud se budete chovat rozumně, můžete v tomto cyklu dosáhnout prakticky čehokoli. Pokud ovšem rozehrajete hru špatně, mocná devítiletá vibrace čtyřky vás ovládne a nebudete se moci pohnout z místa, dokud se neodhodláte ke změně. Pokud budete mít v tomhle roce pocit, že ať se snažíte, jak se snažíte, nikam to nevede, je to spolehlivé znamení, že dosahujete pokroku - jenomže ne v tom směru, kde jste ho čekali.
Více o samotné ORV 1

Osobní roční virbace 2

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 2

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct je čas jistoty a kamarádství. V uplynulém roce jste měli pocit, jako by na vás dolehla všechna tíha a všechny křivdy světa, zato v tomto roce vám bude mnohem lehčeji. Vaši přátelé se kolem vás znovu začnou točit a také vy sami budete k potřebám druhých vnímavější. V tom spočívá klíč k úspěchu v tomto roce - zabývat se více problémy a trápením druhých než tím, co právě tíží vás. Pokud to dokážete, povznesete se sami nad sebe a ve vašem životě se objeví vztah, jaký jste už dlouho hledali.
Více o samotné ORV 2

Osobní roční virbace 11

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 11

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct je čas jistoty a kamarádství. V uplynulém roce jste měli pocit, jako by na vás dolehla všechna tíha a všechny křivdy světa, zato v tomto roce vám bude mnohem lehčeji. Vaši přátelé se kolem vás znovu začnou točit a také vy sami budete k potřebám druhých vnímavější. V tom spočívá klíč k úspěchu v tomto roce - zabývat se více problémy a trápením druhých než tím, co právě tíží vás. Pokud to dokážete, povznesete se sami nad sebe a ve vašem životě se objeví vztah, jaký jste už dlouho hledali.
Více o samotné ORV 11

Osobní roční virbace 3

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 3

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla tři: po celou dobu devítiletého vibračního cyklu čtyřky se musíte vyrovnávat s frustracemi, ať už ve svém vlastním životě, nebo v životě svých blízkých. Při každé změně vibrace však máte zároveň možnost povznést se nad své přízemní starosti a upevňovat v sobě víru a sebedůvěru, až se posléze dopracujete takové moudrosti a houževnatosti, že se vás ma­licherné trampoty, které ustavičně tolik souží jiné, vůbec nedotknou. Je to rok nesmírně tvořivý a také rok, který povzbuzuje komunikaci a interakci s druhými, což vám přinese hodně uspokojení. Najděte si nějakou tvořivou zálibu, pokud jste to neudělali už předtím; v tomto roce byste skutečně měli využít svých rukou i své hlavy.
Více o samotné ORV 3

Osobní roční virbace 4

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 4

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní vibrací čísla čtyři může být obdo­bím citových zlomů, které mívají sklon postihnout více členů vaší rodiny. V hlavě vám také mohou ležet zdravotní problémy a je načase, abyste více dbali na své tělo a trochu se mu věnovali. Máte možná fyzické potíže, kterými jste se měli zabývat už dávno, ale v tomto roce se přihlásí natolik vehementně, že už je dál nebudete moci pomíjet.
Řekla bych, že je to opět otázka žebříčku hodnot. Své tělo byste teď v tomto žebříčku měli umístit co nejvýše. Pokud jste je až doposud zanedbávali, protože vám připadalo, že na péči o ně nemáte dost času. Tahle vibrace vás na ně důrazně upozorní. Dávejte si pozor na stres, protože v tomto období na vás může působit daleko silněji než jindy. V tomto roce by bylo vhodné začít s jógou nebo relaxačními kursy.
Více o samotné ORV 4

Osobní roční virbace 5

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 5

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla pět přináší trochu oddechu od starostí uplynulých dvanácti měsíců. Nejspíš zatou­žíte dopřát si trochu volna, odstěhovat se z města, vydat se na cesty někam hodně daleko. Možná že vás vaše práce zavede do světa a budete stále v jednom kole. Budete se snažit usilovně pracovat a zabezpečit se tak pro následující rok. To je v pořádku, pokud na sebe nenaložíte víc, než dokážete fyzicky zvládnout.
Více o samotné ORV 5

Osobní roční virbace 6

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 6

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla šest vytváří jednu z nejhezčích kombinací v tomto devítiletém cyklu. Lidé se zamilovávají a ve vzduchu jako by bylo nějaké kouzlo. Do vašeho života vstupují noví lidé, za naprosto nečekaných okolností navážete vztahy, které pro vás budou mnoho znamenat, jindy se zčistajasna zadíváte na někoho, koho znáte už dlouhý čas, a náhle ho uvidíte v úplně jiném světle. Lidé budou všemožně usilovat o vaši náklonnost, najdete nové přátele a získáte bližší vztah ke členům vlastní rodiny. Mnozí lidé se v tomto čase žení, vdávají či mají děti, nebo zažijí svatbu svých dětí nebe vnuků a budou sledovat jejich život s velkým uspokojením. Mohou se vás také dotknout rodinné problémy nebo potíže lidí vašeho blízkého okolí.
Více o samotné ORV 6

Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 7

Rok devítileté vibrace čtyři s osobní roční vibrací čísla sedm bývá rok velmi perný, může v něm dojít k nečekaným událostem a změnám, které vám budou brát půdu pod nohama. Lidé kolem vás budou jednat tak, že vám to bude připadat matoucí a nepochopitelné. Nezdá se vám to divné? Čím to, že se lidé takhle chovají, právě když jste v období devítileté vibrace čtyřky v kombinaci s osobní roční vibrací čísla sedm? Zabere vám větší část tohoto roku, než konečně pochopíte, že lidé kolem vás se chovají dočista stejně jako jindy. Tato vibrace je velmi duchovní a t průběhu roku dochází ke značným změnám ve vašem vnímání. Ostatní lidé se chovají přesně tak jako předtím, ale vy je sledujete pronikavěji i posuzujete, jestli stojíte o to, aby i nadále zůstali součástí vašeho života. V tomto roce se objevuje potřeba duchovního studia a růstu.
Více o samotné ORV 7

Osobní roční virbace 8

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 8

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla osm vás povzne­se nad všechna pozemská omezení, jež před vámi mohou v tomto roce vyvstat. Budete schopni ohlédnout se nazpět za uplynulými devíti lety a v hloubi duše vědět, že všechny změny a nesnáze byly nezbytnou součástí vaší zkušenosti, vašeho vyspívání a vývoje. Nejenže jste nyní daleko silnější, ale jste také chápavější a účastnější. Svůj život teď máte pod kontrolou, a ať už vás v příštích devíti letech potká cokoli, můžete si bez obav určovat své cíle.
Více o samotné ORV 8

Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)

Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »