Devítiletý vibrační cyklus pětky - 5

Devítiletá vibrace pětky vyvolává v lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto devítiletého cykluje to, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili cestu, kterou se chtějí ubírat dál; ovšem zda na této cestě uspějí, či ne, to zůstává také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé existence. Devítiletý vibrační cyklus pětky s sebou přináší svobodu a člověk musí projevit velkou vnitřní sílu, má-li se ukáznit natolik, aby nalezl rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují nenahraditelnou ztrátu času. Rozhodněte, co je ve vašem životě důležité, a o to pak usilujte podle svých nejlepších schopností.
Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)
Upozornění: Každý devítiletý vibrační cyklus začíná vždy ORV 9.Osobní roční virbace 9

Devítiletý cyklus pětky + ORV 9

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla devět vám přinese větší míru odpovědnosti v podobě rodinných nebo pracovních závazků a majetek, který si v této době pořídíte, může znamenat významnou změnu ve vašem životě. Budete muset provést inventuru svých financí a zamyslet se znovu nad svým žebříčkem hodnot, abyste si mohli stanovit realistický cíl. Je to doba, kdy můžete být jmenováni do různých výborů nebo se podílet na nějakém podnikání, jež vám zabere hodně času i energie. Možná že vám bude dělat potíže udržet rovnováhu mezi zaměstnáním a rodinou, a proto budete muset ustavičně znovu zvažovat, co je pro vás důležité. Žít proti vlastnímu přesvědčení a osobní integritě či nevěnovat dostatečnou pozornost věcem, na nichž vám záleží, je nebezpečné.
Více o samotné ORV 9

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus pětky + ORV 1

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla jedna přináší nové možnosti, s jejichž pomocí se budete moci zase o krůček přiblížit ke svému cíli. V mnoha směrech se vám naskytnou příležitosti k pokroku, které ve vás podnítí nové nápady a budou natolik zajímavé, že vás přimějí k úvahám o změně. Je důležité, abyste si své cíle důkladně zvážili, protože je tu nebezpečí, že zvolíte nesprávně a dodatečně budete litovat. Občas se vás může zmocňovat pocit, že všechno rozhodování leží jen na vás. Devítiletý vibrační cyklus pětky zpravidla dodává lidem více ráznosti, přesto se však v tomto roce můžete cítit občas trochu osamělí. Má to svůj důvod, využijte proto času, který můžete strávit o samotě. Zjistíte, že v období kolem třetí čtvrti této osobní roční vibrace budou lidé spíše ochotni věnovat vám svůj čas, ale tou dobou už budete mít ve věcech jasno.
Více o samotné ORV 1

Osobní roční virbace 2

Devítiletý cyklus pětky + ORV 2

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Tohle je skvělá kombinace, protože vnímavost devítileté vibrace pětky posiluje intuitivní a senzitivní kvality osobní roční vibrace čísla dvě nebo jedenáct. Tím se zase mění a posiluje vaše osobní vibrační pole, a než si to stačíte uvědomit, octnete se v situacích, kdy se budete setkávat s lidmi s podobnými cíly a názory, jako máte sami, a velmi snadno se také může stát, že se zamilujete. V tomto roce můžete také rozvinout svůj intuitivní potenciál ve prospěch svůj i prospěch druhých.
Více o samotné ORV 2

Osobní roční virbace 11

Devítiletý cyklus pětky + ORV 11

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Tohle je skvělá kombinace, protože vnímavost devítileté vibrace pětky posiluje intuitivní a senzitivní kvality osobní roční vibrace čísla dvě nebo jedenáct. Tím se zase mění a posiluje vaše osobní vibrační pole, a než si to stačíte uvědomit, octnete se v situacích, kdy se budete setkávat s lidmi s podobnými cíly a názory, jako máte sami, a velmi snadno se také může stát, že se zamilujete. V tomto roce můžete také rozvinout svůj intuitivní potenciál ve prospěch svůj i prospěch druhých.
Více o samotné ORV 11

Osobní roční virbace 3

Devítiletý cyklus pětky + ORV 3

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla tři vytváří nejaktivnější a nejtvořivější období celého cyklu. Budete cítit nepokoj a začnete se rozhlížet po nějakém kursu nebo koníčku, který by vám pomohl odvést nadbytečnou energii. Jde o jednu z nejideálnějších kombinací pro studium a cestování a obojím se možná budete zabývat po celý zbytek trvání tohoto devítiletého cyklu. Hlavní důraz bude spočívat na styku s lidmi, na obchodním a právním jednání. Vaše nápady v tomto roce mohou být k nezaplacení.
Více o samotné ORV 3

Osobní roční virbace 4

Devítiletý cyklus pětky + ORV 4

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla čtyři ve vás patrně probudí potřebu trochu ubrat na tempu, protože už nejspíš ma¬ličko přepínáte své síly. Přesto však budete během této kombinace dál pokračovat ve zběsilém tempu a přehlížet varovné signály. Začne se ve vás hromadit stres a občas vám může připadat, že se vám nic nedaří tak, jak jste si to představovali. Budete ale muset tenhle rok přečkat, při troše štěstí bez úhony na zdraví, protože život nebude o nic lehčí, dokud tato osobní roční vibrace nevstoupí do poslední čtvrti. K vašim frustrací mohou přispět i problémy v rodině, snažte se proto, prosím, uvolnit nebe začněte navštěvovat kursy relaxace, jak jste si umiňovali už dřív.
Více o samotné ORV 4

Osobní roční virbace 5

Devítiletý cyklus pětky + ORV 5

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla pět nepřináší jenom kritický bod obratu, ale váš život se může skutečně hluboce změnit - můžete se dočkat povýšení, můžete být vysláni do zahraničí a můžete být také donuceni zcela změnit dosavadní tempo. Bude se s vámi muset počítat, protože budete sami určovat pravidla podle toho, jak to bude vyhovovat vám, a nikomu nedovolíte, aby vám předepiso¬val, co máte dělat a jak to máte dělat. Radu možná budete ochotni vyslechnout, ale zviklat se nenecháte. Pětka je číslo velké vnímavosti, a pokud jste pod vlivem dvou pětek, můžete si vybrat, jestli této vibrace využijete pro duchovní, vědecké či tvůrčí zájmy. Znovu je tu velící důraz na styk s lidmi a na cestování, klíčovým slovem je však svoboda. Buďte prosím v tomto období opatrní při řízení vozu, protože nejspíš budete mít sklon jezdit příliš rychle.
Více o samotné ORV 5

Osobní roční virbace 6

Devítiletý cyklus pětky + ORV 6

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla šest: i v období této kombinace máte více možností na výběr, ale někdy to bývá rozhodování prašť jako uhoď. Pokud jste si v průběhu tohoto cyklu uchovali vědomí toho, čemu dáváte v životě přednost, můžete teď postoupit o kus dál. Pokud jste se však nechali od původních cílů odvést, nebo jste se zalekli případných závazků, může se vám to v tomto období vymstít. Z příjemnější stránky vzato, je to rok, kdy můžete navázat trvalý milostný vztah s osobou, s níž se seznámíte za velmi romantických okolností, a je to rovněž rok silně zaměřený na rodinu. Patrně se od vás bude chtít, abyste pomáhali řešit problémy příbuzných, i když se vám to nebude zrovna dvakrát hodit.
Více o samotné ORV 6

Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus pětky + ORV 7

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla sedm přináší změnu vnějších okolností a často to bývá změna k lepšímu, třebaže vám to tak na první pohled nemusí připadat. Změny, které s sebou osobní roční vibrace čísla sedm nese, vás mohou často citově zasáhnout, když k nim však dochází v kombinaci s devítiletou vibrací pětky, bývají to většinou změny pozitivní, jež vás mohou přivést o něco blíž k vašemu vytouženému cíli. Uberte v tomto roce na tempu a starejte se víc o své tělo.
Více o samotné ORV 7

Osobní roční virbace 8

Devítiletý cyklus pětky + ORV 8

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla osm vám přinese úspěchy v mnohém z toho, co budete podnikat. Citová i materiální jistota budou pro vás mít v tomto období velký význam. Budete provádět různé finanční i právní transakce, vesměs s velkým úspěchem. Kdykoli se v tomto roce budete o něčem rozhodovat, budete mít vždy na zřeteli svou budoucnost i budoucnost své rodiny a budete schopni vyvinout velké úsilí, abyste své cíle proměnili ve skutečnost.
Více o samotné ORV 8

Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)

Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »