Devítiletý vibrační cyklus osmičky - 8

Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. V celé teto knize mluvím o číslech, jako bych mluvila o kterékoli jiné mocné síle. Nemám nejmenších pochyb, že čísla mají moc nás ovlivňovat a jejich působením dochází ke změnám v našem energetickém poli či auře, jež nás obklopuje. Když jsme například pod vlivem vibrace jedničky, udržují si od nás lidé odstup, jsme-li pod vlivem trojky, cítí se k nám přitahováni. Vícečetná čísla a kombinace vyšších čísel, jako třeba rovina energie 7-8-9, mohou naši energii nesmírně zvýšit. Důvod tohoto jevu je podle nič docela prostý. Životní síla všeho živého je především energie jemně vyladěná na určitou frekvenci, dokonce lak jemně vyladěná, že nás tak či onak ovlivňují všechny druhy energie. Mnohé formy energie jsme se naučili ovládat k rozličným účelům, ale poučili jsme se i o důsledcích jejich zneužití, protože naše osobní elektrické pole je možno velmi snadno rozkolísat. Když k tomu dojde, začneme trpět bolestmi hlavy, žaludečními nevolnostmi, alergiemi a různými chorobami. Některé formy energie na nás mohou při správném uplatnění působit blahodárně, jako třeba elektrické impulsy nebo různé formy ozařována využívané lékaři a fyzioterapeuty. Jiné typy energie, jako nukleární, magnetická, ba dokonce i elektrická, mohou být pro nás vysloveně nebezpečné.

Čísla vytvářejí energii velmi jemnou a vibrační síla čísel muže ovlivnit a změnit energetické pole, jež nás obklopuje. Čísla možná nemají moc přivodit nám onemocnění tak závažného charakteru jaká třeba nukleární energie, mohou však, pokud se objeví jako osobní roční nebo devítiletá vibrace, vyvolat změny a zvraty, a pokud se vyskytne jako součást našeho data narození a naší mřížky, mohou být zdrojem našeho osobního kouzla i naší dynamiky, rozhodnosti, výbušnosti či náladovosti. V zájmu nás samých i našich blízkých je, abychom si uvědomili, jakému působení jsme vystaveni, a to nejen ze strany vibrační síly čísel, ale i ze strany veškerých typů energie v našem světě. Dokud tomu tak není, nemáme žádnou možnost ovlivňovat prostředí, které nás obklopuje, a získat kontrolu nad sebou samými i nad svým zdravím.

O tom, jak nás energie všeho druhu ovlivňuje, jsem se tolik rozhovořila proto, abych vás připravila na devítiletou vibraci osm. Ne, že by to bylo období tak hrozné. V jádru je tento cyklus jedním z nejúspěšnějších období, jaké může ve vašem životě nastat, ale vibrační síla osmičky je současně ze všech nejmocnější, a proto k ní musíme přistupovat s náležitým respektem. Kolikrát jste už slyšeli o lidech, jejichž životy se od okamžiku, kdy dosáhli úspěchu, radikálně změnily? Klasickým příkladem jsou rockové hvězdy, které mohou takřka přes noc dosáhnout obrovské popularity, vydělat obrovité sumy peněz a získat světovou slávu. „Nenadálý" úspěch některých lidí je ve skutečnosti výsledkem mnoha let usilovné práce, studia a námahy. To jsou lidé, kteří za svůj úspěch „zaplatili" a jsou si tedy z filozofického hlediska lépe vědomi jeho pomíjivosti. Pro řadu jiných znamenal úspěch noční můru; důkazem toho bývá jejich závislost na alkoholu či drogách, nebo jejich zkrachovaná manželství.

Osmička je číslem rovnováhy a karmy. Ať už se objeví jako číslo dne, životní číslo, osobní roční vibrace nebo devítiletý vibrační cyklus, bude vždycky usměrňovat vaše ambice clo oblastí, v nichž potřebujeme nejvíce životní rovnováhy. Naše pohnutky, způsob, jakým dosáhneme úspěchu a dokážeme se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat náš pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho jsme po mnohaletém úsilí dosáhli, udržíme, nebo zda se dostaneme do potíží a bude nám hrozit, že všechno znovu ztratíme. Věřím, že je pro lidi důležité, aby se upřímně zamysleli nad svými pohnutkami, protože vibrace osmičky není síla, se kterou by bylo radno si zahrávat.
Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)
Upozornění: Každý devítiletý vibrační cyklus začíná vždy ORV 9.Osobní roční virbace 9

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 9

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla devět: v průběhu této kombinace bude pro vás na prvním místě odpovědnost a snaha o zabezpečení vás samých i vašich blízkých. Je pravděpodobné, že změny, k nimž v průběhu uplynulých osobních ročních vibrací čísel sedm a osm došlo, vnesou do vašeho života větší vyváženost. V uplynulých dvou letech se změnily vaše postoje i vaše uvědomění a jste nyní připraveni započít další životní cyklus ve vyšší rovině existence. Vibrace devítky znamená dovršení a během následujících dvanácti měsíců si povšimněte, kolik aspektů vašeho života probíhá podle očekávání a kolik jste se už naučili. Tahle kombinace vám může přinášet v první čtvrtině roku i pocit velkého vyčerpání, snažte se proto najít si čas na přemýšlení a odpočinek, jak to jen bude možné. Do budoucnosti se můžete dívat s důvěrou.
Více o samotné ORV 9

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 1

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla jedna. Vaše myšlenky v průběhu předcházejícího roku tuto kombinaci předznamenávaly. Ceká vás postup nebo zlepšení situace a v této době už budete mít naprosto jasno v tom, jak chcete v budoucnu žít. Hladina energie se pozvedne a vaše plány se vám budou jevit optimisticky. Je možné, že se rozhodnete odstěhovat se z města, nebo dokonce i ze země, kde jste se narodili, abyste splnili sen, který ve vás už nějaký čas zrál. Osmička však může snadno vyvolávat ukvapená rozhodnutí a prudká hnutí mysli Měli byste si dát pozor na to, abyste v tomto roce svým problémům čelili, protože, pokud se stěhujete, abyste se vyhnuli konfrontaci, karmická osmička vás dostihne, ať budete kdekoli.
Více o samotné ORV 1

Osobní roční virbace 2

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 2

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Osmička je číslo karmy a rovnováhy, využije tedy vibrací dvojky či jedenáctky k tomu, aby vnesla rovnováhu a klid všude tam. kde je to ve vašem životě potřeba. Pokud si vaše zdraví vyžaduje pozornost, zjistíte, že se vám nedostává energie, dokud znovu nezvážíte potřeby svého těla a nezačnete jim věnovat více pozornosti. Pokud jste zanedbávali svůj vztah, uspořádáte a pozměníte svůj program tak abyste měli více času na lidi, na nichž vám záleží. Pokud jste se v minulých dvanácti měsících finančně vyčerpali, nadešel čas srovnat dluhy a přivřít peněženku. Může vyvstat potřeba vzdálit se od civilizace i strávit nějaký čas se svým partnerem.
Více o samotné ORV 2

Osobní roční virbace 11

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 11

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Osmička je číslo karmy a rovnováhy, využije tedy vibrací dvojky či jedenáctky k tomu, aby vnesla rovnováhu a klid všude tam. kde je to ve vašem životě potřeba. Pokud si vaše zdraví vyžaduje pozornost, zjistíte, že se vám nedostává energie, dokud znovu nezvážíte potřeby svého těla a nezačnete jim věnovat více pozornosti. Pokud jste zanedbávali svůj vztah, uspořádáte a pozměníte svůj program tak abyste měli více času na lidi, na nichž vám záleží. Pokud jste se v minulých dvanácti měsících finančně vyčerpali, nadešel čas srovnat dluhy a přivřít peněženku. Může vyvstat potřeba vzdálit se od civilizace i strávit nějaký čas se svým partnerem.
Více o samotné ORV 11

Osobní roční virbace 3

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 3

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla tři znamená skvělý rok a změny ve své osobnosti a auře pocítíte možná okamžitě Komunikace má v tomto období velký význam a náhle zjistíte, že začínáte psát dopisy a debatovat s druhými o svých názorech. Pokud jste ostýchaví, získáte v tomto roce více sebedůvěry, síly a bezprostřednosti pokud máte potíže s vyjadřováním svých hlubších citů, v tomto roce začnete svěřovat své myšlenky papíru. Nezáleží na tom, jestli je pat někomu dáte číst. Jde především o to ventilovat své pocity do fyzického světa, aby se vám přestaly honit v hlavě a trýznit vás. V tomto roce se změní i váš přístup k životu, začnete se na něj dívat s větším smyslem pro humor a z bezstarostnějšího úhlu. Je to rok, který se hodí pra cestování nebo tvořivé koníčky.
Více o samotné ORV 3

Osobní roční virbace 4

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 4

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla čtyři: nad touhle kombinací se na chviličku zamyslete. Skládá se z vibrací čísla čtyřky a osmičky, která je vlastně vibrací čísla dvojité čtyřky. Veškeři rozhodnutí, k nimž v tomto roce dospějete, i všechny závazky, jež m sebe vezmete, stejně jako kterékoli právní dokumenty, které v té době podepíšete, na vás mohou mít omezující účinky a vyvolat ve vás větší napětí, než byste očekávali. Než se v tomto roce k čemukoli odhodláte, je proto třeba projít všechny podrobnosti a zamyslet se nad možnými důsledky. Pokud se v něčem rozhodnete špatně, bude vám trvat celý zbytek tohoto devítiletého cyklu, než se vám podaří zbavit se nežádoucích následků. Řada lidí se snaží nashromáždit během této kombinace co největší majetek v domnění, že jim přinese štěstí; když však dosáhnou svého cíle, zjistí, že hmotné zabezpečení jim neskýtá takové uspokojení, jaké si představovali. Tento cyklus vám tedy může přinést zklamání a je třeba, abyste zcela upřímně přehodnotili své potřeby.
Více o samotné ORV 4

Osobní roční virbace 5

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 5

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla pět je kombinace velmi úspěšná, během níž dosáhnou inspirace i mentální energie velmi vysoké hladiny. Může se stát, že budete pociťovat značný neklid, pokud jste už v prvních letech tohoto cyklu nenalezli způsob, jak usměrnit svou energii, a nedáte-li si pozor, přenese se tento neklid i do vašeho vztahu. Snažte se vybírat si činnosti, které vám budou přinášet jak mentální, tak fyzické podněty a které by vám pomohly přebytky energie odčerpat. V tomto roce vám bude svoboda nade vše, a proto pro vás může být těžké se vázat ve vztahu.
Více o samotné ORV 5

Osobní roční virbace 6

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 6

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla šest je příznivá kombinace naplněná láskou a zcela odlišná od minulých dvanácti měsíců, kdy pro vás bylo nejdůležitější žít s co nejmenším pocitem omezení. V tomto roce prohloubíte vazby, které vás pojí s partnerem, nebo se ve vašem životě objeví někdo nový, s nímž vytvoříte pevný svazek. Možná, že se budete chovat i trochu nepředvídatelně, protože jde o karmický cyklus a lidé, s nimiž se setkáte, mohou převrátit vaše city naruby. Je to rok pro renovaci vašeho domova a pro chvíle trávené s rodinou a přáteli, ale čekají vás v něm i rozhodnutí, která prověří vaši integritu a víru v sebe samé.
Více o samotné ORV 6

Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 7

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla sedm: nedílnou součástí této kombinace jsou změny a nastanou chvíle, kdy budete mít pocit, že jste ve svém vlastním životě spíše divákem než aktérem. Něco zapůsobí jako katalyzátor a jednoho rána se probudíte s vědomím, co všechno pro vás vaše rodina znamená, a slíbíte si, že ji budete v budoucnosti věnovat více času než doposud. Na procházce někde venku se vás znenadání zmocní pocit, jako kdybyste poprvé v životě spatřili velebnost a krasu přírody, a umíníte si, že si budete napříště víc vážit šťastných chvilek tohoto pomíjivého života. Je to proces duchovního uvědomování probíhající přímo před vašima očima.
Více o samotné ORV 7

Osobní roční virbace 8

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 8

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla osm doslova završuje váš úspěch, protože přináší konec tohoto devítiletého cyklu a s roční vibrací čísla devět, která bude následovat, zahájíte svůj následující cyklus na vyšší úrovni. Dvojitá osmička je velmi mocnou kombinací a lidé budou daleko ochotněji uznávat vaši autoritu a hledat u vás moudrou radu i podporu. V tomto roce se budete cítit silnější, schopněji a sebejistější a budete nezlomně přesvědčeni, že už máte dostatek znalostí a zkušeností k tomu, abyste si dokázali poradit s jakoukoli situací, která ve vašem životě může nastat. Dávejte ze sebe těm, kdo potřebují vaši pomoc, co nejvíc, protože tento cyklus vás obdaruje zvláštním porozuměním pro jejich problémy.
Více o samotné ORV 8

Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)

Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v RybyRybách
ukázat kalendář »