Devítiletý vibrační cyklus devítky - 9

Devítiletá vibrace devítky učí soběstačnosti, síle, houževnatostí, odpovědnosti a moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon dávat lidem více analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v minulosti. Devítka také představuje poustevníka z taroků. Ten je schopen přijímat moudrost a inspiraci shora, osvětlovat a objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke smysluplnější existenci. Pokud je tato devítiletá vibrace vaší poslední, rozhodnete se převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou účast i své pochopení. Nezáleží na tom, zda "záležitosti", kterou si zvolíte, bude vaše rodina nebo organizace, jež nemá s vaší rodinou nic společného: jde tu především o váš osobní růst. Tento cyklus vytváří opravdové filantropy, kteří kladou štěstí jiných výš než své vlastní. Ti, kdo se takto nesobecky rozdávají, se dočkají velkého zadostiučinění.
Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)
Upozornění: Každý devítiletý vibrační cyklus začíná vždy ORV 9.Osobní roční virbace 9

Devítiletý cyklus devítky + ORV 9

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla devět zcela změní váš přístup k životu i celý jeho směr. Ukáže vám ty jeho stránky, kterým jste až dosud nevěnoval pozornost. Budete pamatovat na lidi i zvířata v nesnázích, a kdykoli budete moci pomoci ostatním, vaše srdce vám nedovolí jednat jinak. Možná budete zaskočeni proměnou vnějších okolností, nebo si třeba sami začnete kazit svůj vztah nebo svou situaci v práci, prostě proto, že devítka od vás žádá, abyste hledali hlubší smysl svého života a snažili se mu lépe porozumět. Patrně se objeví nějaký katalyzátor, který ve vás nastartuje hlubší myšlenkové procesy, a začne­te uvažovat, jak by se zlepšil váš život, kdyby z něho vymizel všechen klam a zdání. Bude třeba, abyste znovu uspořádali svůj žebříček hodnot a vzdali se věcí, které pro vás nemají význam. Budete cítit potřebě odpovědnosti za sebe i za druhé a možná také, že se v tomto roce budete stěhovat, něco studovat nebo někam cestovat.
Více o samotné ORV 9

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus devítky + ORV 1

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla jedna nejenže vytváří nové příležitosti, kterých byste se měli chopit, ale také situace, v nichž si uvědomíte, že můžete sledovat cíle mnohem trvalejší hodnoty, než je hromadění hmotného bohatství. Vaše představy o smyslu života se v tomto roce změní a bude vám činit radost předávat to, čemu jste se naučili, druhým.
Více o samotné ORV 1

Osobní roční virbace 2

Devítiletý cyklus devítky + ORV 2

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct je vynikající kombinace pro rozvoj intuitivních a léčitelských schopností, které se ve vás skrývají. Budete citlivější a účastnější k potřebám ostatních a nadejdou chvíle, kdy budete natolik vyladěni na myšlenky druhých lidí, že budete automaticky vědět, co si myslí a co cítí, ještě než promluví. Budete hltat vše, co se v tomto roce nového dovíte, a budete se hodně zajímat o náboženství, ve kterém jste byli vychováni, i o další duchovní koncepce. Je to rok, jenž přeje milostným vztahům, přátelství i obchodnímu partnerství.
Více o samotné ORV 2

Osobní roční virbace 11

Devítiletý cyklus devítky + ORV 11

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct je vynikající kombinace pro rozvoj intuitivních a léčitelských schopností, které se ve vás skrývají. Budete citlivější a účastnější k potřebám ostatních a nadejdou chvíle, kdy budete natolik vyladěni na myšlenky druhých lidí, že budete automaticky vědět, co si myslí a co cítí, ještě než promluví. Budete hltat vše, co se v tomto roce nového dovíte, a budete se hodně zajímat o náboženství, ve kterém jste byli vychováni, i o další duchovní koncepce. Je to rok, jenž přeje milostným vztahům, přátelství i obchodnímu partnerství.
Více o samotné ORV 11

Osobní roční virbace 3

Devítiletý cyklus devítky + ORV 3

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla tři je ideální kombinace pro studium, koníčky a tvořivou činnost. Analytická devítka pozvedne v tomto roce hladinu mentální energie do mimořádné výše a budete potřebovat nějaký ventil, který by vás zásoboval podněty a zaměstnával vás ve volném čase. Pokud se rozhodnete studovat nebo se věnovat výzkumu něčeho, co vás zajímá, budete se tím zabývat do hloubky a opatříte si kdejakou knihu, která o daném tématu kdy vyšla. Zaberete se do jejích stránek, dokud do sebe nevstřebáte veškeré podrobnosti. Je to také velmi příznivá kombinace pro setkávání se s lidmi, komunikaci, a také pro hru na nějaký hudební nástroj.
Více o samotné ORV 3

Osobní roční virbace 4

Devítiletý cyklus devítky + ORV 4

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla čtyři je rokem usilovné práce přinášející výsledky, ale objevuje se tu i sklon vytvářet si stresové situace, přepínat se za hranici fyzických možností a nakonec až onemocněl. Jestliže příliš pracujete, ať už doma nebo v zaměstnání, či trávíte bezesné noci kvůli neklidnému miminku, najděte si, prosím vás, čas na relaxační nebo dechová cvičení. Sama jsem pár let s touhle kombinací prožila, protože všechny mé devítileté cykly jsou devítky. Je to únavné, ale pomáhá, když víte, co můžete očekávat, a dbáte na to, abyste pamatovali i sami na sebe. Každé omezení má své důvody, i když tyto důvody nejsme v dané době vždycky schopni hned rozpoznat.
Více o samotné ORV 4

Osobní roční virbace 5

Devítiletý cyklus devítky + ORV 5

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla pět přináší úlevu od omezení předchozího roku. Ve chvíli, kdy energie této vibrace začne nabývat na síle, máte pocit, jako by vám někdo sňal z ramen těžké břemeno. V tomto roce dochází k obratu a brzy se shledáte s výsledky veškeré námahy, kterou jste v předchozím roce vynaložili. Bude to opět rok, kdy budete cítit, že je pro vás snazší se se vším vypořádat. Můžete také cestovat.
Více o samotné ORV 5

Osobní roční virbace 6

Devítiletý cyklus devítky + ORV 6

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla šest: v tomto roce přeberete více odpovědnosti za svůj vztah, za rodinu a děti. Je docela dobře možné, že vám hodně času zabere péče o potřeby druhých a na vás samé vám ho zbude jen málo. To je stinná stránka kombinace devítky se šestkou: není vyloučeno, že ve vás začne narůstat rozmrzelost, ovšem právě prostřednictvím odpovědnosti a nesobeckého rozdávání vlastního času se můžete učit a duchovně se rozvíjet. Je to rok vhodný k upevnění již existujících svazků nebo k setkání s někým novým, kdo změní váš život.
Více o samotné ORV 6

Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus devítky + ORV 7

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla sedm vnese do vašeho života určité změny, jež mají za účel posílit vaši víru a dodat vám více ohleduplnosti a pozornosti k citům jiných. Vaše citlivost a smysl pro zodpovědnost ještě zesílí, protože právě to je jedním z hlavních cílů celého cyklu. Často se změny, k nimž v této kombinaci dojde, odehraji uvnitř vás samých - jako výsledek vaší snahy přidržovat se vyšších zásad a ideálů. Může se vám také naskytnout příležitost předávat své názory jiným.
Více o samotné ORV 7

Osobní roční virbace 8

Devítiletý cyklus devítky + ORV 8

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla osm: jde opět a kombinaci dvou vibrací čísla vyšších čísel přinášejících vysokou hladi­nu mentální aktivity a sklon k nespavosti. V tomto roce se projeví snaha analyzovat všechno do detailů a předbíhat v mysli všechny alternativy které by snad mohly nastat. Bude zapotřebí velkých úkolů a tvrdé práce než se dokážete unavit natolik, abyste klidně spali a neprobouzeli se před svítáním jiskřením dalších myšlenek. Relaxační techniky, pomáha­jící uvolnit stres budou pro vás v této kombinaci podstatné, jinak to však bude úspěšný rok, v němž zúročíte výsledky všeho svého snažení.
Více o samotné ORV 8

Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)

Zjištění devítiletých vibračních cyklů
Pro snadné zjištění lze použít následující formulář
Den narození:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v RybyRybách
ukázat kalendář »