Vícečetná nebo chybějící čísla - Numerologie jména

Pokud se po převodu jména na číslice nějaké číslo opakuje vícekrát nebo naopak chybí, je význam tohoto čísla nějakým způsobem zdůrazněn.
Člověk o tyto věci nemusí jevit žádný zájem, nebo je jimi naopak posedlý.

Číslo 1 - Ctižádost, soustředění, prosazování, touha uspět, silná sebedůvěra.
Vícečetně: Velká nezávislost, jasné cíle. Snadné sebevyjádření.
Chybějící: Závislost na okolí. Potřeba posilovat sebedůvěru.
Číslo 2 - Týmová spolupráce, podpora a péče o druhé.
Vícečetně: Velkorysost, dobré vztahy, bezpodmínečná láska.
Chybějící: Nejistota, nedůvěra, vyhýbavost. Je potřeba se učit důvěře.
Číslo 3 - Dychtění po životě, rozpínavost, nutnost objevovat a učit se.
Vícečetně: Nadšení, optimismus, komunikativnost, zábavnost.
Chybějící: Náročnost, odsuzování chyb okolí. Je potřeba rozvíjet pozitivní přístup.
Číslo 4 - Vnitřním řád, zdravý rozum, pragmatismus a realismus.
Vícečetně: Upřímnost, praktičnost, smyslnost se silnými fyzickými chutěmi.
Chybějící: Neschopnost upevnit myšlenky. Je potřeba naučit se zorganizovat si život.
Číslo 5 - Svoboda myšlenek, dobrodružnost, komunikace, přátelství.
Vícečetně: Intuice, tvořivost, víra ve spravedlnost, zájem o vše.
Chybějící: Materialismus, potřeba riskovat.
Číslo 6 - Vyrovnanost, diplomacie, atraktivita, přitažlivost.
Vícečetně: Láska, rozvážnost, pečování o blízké.
Chybějící: Strohost, hrubost, odcizení. Je třeba učit se společenské slušnosti.
Číslo 7 - Filozofie, laskavost, mysticismus, citlivost a vynalézavost.
Vícečetně: Humanismus, sympatie ke všem bytostem, přirozená oddanost.
Chybějící: Ateismus, nelaskavost k okolí. Je potřeba naučit se věřit sám sobě.
Číslo 8 - Síla, odvaha, zájem o okolí a motivy činů.
Vícečetně: Zájem o analýzu, psychologii, usilování o osobní vývoj.
Chybějící: Ovlivnitelnost. Je třeba naučit se převzít aktivitu a zodpovědnost.
Číslo 9 - Ideály, kreativita, obětavost a laskavost.
Vícečetně: Odvaha, snaha bojovat za lepší svět a veřejný prospěch.
Chybějící: Konzervatismus, nevyužití šancí. Je potřebuje naučit se zdravě riskovat.

Online výpočet - Numerologie jména a příjmení

Jméno:

Příjmení:


Numerologie - Vibrace jména
Činné číslo
Činné číslo vznikne jako součet čísel jména.
Ukazuje na podstatu bytosti, úzké osobní vztahy a jaký je člověk uvnitř.

Dědičné číslo
Dědičné číslo vznikne jako součet čísel příjmení.
Ukazuje na přínos nebo zátěž ze strany předků.

Vibrační číslo (Osobní číslo)
Vibrační číslo vznikne jako součet činného a dědičného čísla.
Ukazuje na osobnost člověka a jak se jeví okolí.

Intimní číslo (Číslo duše)
Intimní číslo vznikne jako součet samohlásek jména a příjmení.
Ukazuje na naše vnitřní ideály a skryté touhy.

Číslo realizace
Číslo realizace vznikne jako součet souhlásek jména a příjmení.
Ukazuje na naši skutečnou hodnotu charakteru.


Vícečetná nebo chybějící čísla
Pokud se po převodu jména na číslice nějaké číslo opakuje vícekrát nebo naopak chybí, je význam tohoto čísla nějakým způsobem zdůrazněn.
Člověk o tyto věci nemusí jevit žádný zájem, nebo je jimi naopak posedlý.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »