9. den - Uvážlivost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má velkou citlivost a je spolehlivá. Pravdu řekne až po důkladném promyšlení. Skrývá se v ní víc, než je vidět. Má schopnost akceptovat se taková, jaká je. Chce být zachraňovatelem. Je přátelská a vážná. Hledá hlubší smysl života. Je ctižádostivá, tvůrčí a mocná. Je otevřená, upřímná, nezávislá a nebojácná. Dovede čelit velmi obtížným situacím. Tvrdě a usilovně pracuje. Je zodpovědná a má ráda pocty a slávu. Vynakládá hodně energie, aby získala obdiv a sympatie. Má organizační schopnosti. Stále je v pohybu a činnosti tak, aby dosáhla svého cíle. Spirituální zaměření. Dovede odpustit. Sklon k poznávání a vzdělávání. Svým způsobem je perfekcionista. Hledá partnera s obdobnými zájmy.
Je skromná, až zakřiknutá. Nic neodkládá a vše řeší ihned, neboť věří, že rychlé a krajní řešení je nejlepší. Je vybíravá a někdy má sklon k výstřelkům. Vše bere příliš vážně a trápí se tím.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je nesnesitelná a nedůtklivá. Má strach z maličkostí. Je obtížně ovládnutelná. Je prchlivá a dá se snadno vyprovokovat. Je impulzivní, agresivní až krutá. Bezhlavě riskuje. Vytváří spory v manželství. Má negativní postoj k spolupracovníkům, přátelům a partnerovi. Je hněvivá a arogantní. Pozor na vnitřní neklid a drogy. Pozor na falešnou pýchu a pokrytectví. Je netolerantní a úzkoprsá. Odsuzuje druhé a hledá na nich vady. Má sklony k snobismu a kousavým poznámkám.
Autorem textu je numerolog Ing. Milan Walek (Numerologie v praxi)
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »